אודות

 

קבוצת פסיפס מתמחה בהידוק ממשקי עבודה, קידום זרימת מידע ושיפור רצף טיפולי בצוותים רפואיים.

תקשורת ועבודת צוות בין מטפלים הן תנאי ומפתח לטיפול רפואי טוב. עם זאת סביבת העבודה במערכות בריאות מודרניות מציבה אתגרים רבים בפני תקשורת יעילה ואפקטיבית: ריבוי מטפלים מדיסצפלינות מגוונות המדברים בשפות שונות, "העברות מקל" תכופות המהוות איום על מעבר המידע, קבועי זמן קצרים בתהליכי קבלת החלטות, עומס רב ודחק רגשי.

צוות פסיפס עתיר ניסיון ביצירת תהליכים וישום שיטות עבודה המסייעים לארגוני בריאות להתמודד עם אתגרים אלו.

הרפואה המודרנית משופעת במידע, אבל חסרה אמצעים ותהליכי עבודה שיבטיחו את הגעתו לגורם שזקוק לו. נתונים המאוחסנים במחשב הם חסרי ערך ללא הגורם האנושי המשתמש בהם.
בדיקות המעבדה חסרות משמעות ללא המומחה שיפענח אותם ויעבירם לגורם המטפל. מידע הנמצא אצל אחות במשמרת שהסתיימה חסר ערך אלמלא הועבר למשמרת הבאה. מערכת בריאות מודרנית מתאפיינת בריבוי אנשי מקצוע שכל אחד מהם כלשעצמו מיומן לביצוע תפקידו, אך חסרים תאום וסנכרון (אינטגרציה) בין המטפלים השונים.

פסיפס מפנה קשב ותשומת לב לצוותים המטפלים וממסדת עם ההנהלות והעובדים בשטח מבני תקשורת - מסגרות מקצועיות של מקום, זמן וכללים הנחוצות לשיתוף פעולה וזרימת מידע תקינה בין אנשי המקצוע.

צוות פסיפס מתמחה בקידום למידה ארגונית בצוותים רפואיים לטובת איכות הטיפול, בטיחות המטופל ואיכות חייהם של המטפלים עצמם.