מבני תקשורת

מסגרות קבועות המכילות מקום, זמן וכללים בהן מתרחשת אינטראקציה בין אנשי צוות. ללא מבני תקשורת מידע בארגון נקטע ונשמט. פסיפס מסייעת לצוותים רפואיים בשיפור מבני תקשורת קיימים כגון ישיבות בוקר או העברות משמרת וביצירת מבני תקשורת חדשים כגון תדריך מנתחים או פורום רופאים-מיילדות. מבני התקשורת מותאמים לארגון, ופסיפס עוקבת אחר הטמעתם בשגרת העבודה על מנת לשפר את זרימת המידע והרצף הטיפולי.

דוגמאות למבני תקשורת שהטמיעה פסיפס בצוותים רפואיים:

מבני תקשורת לקראת משימה – תדריך
א. תדריך צוות בהחלפת משמרת - מתאים במיוחד לצוותים סיעודיים העובדים בשיטת ההפקדה. העברת המשמרת האישית משוכללת ע"י תדריך צוותי המבטיח סנכרון, "תמונה רחבה" וזרימת מידע לאורך היממה. התדריך נעשה עפ"י פורמט יעודי הנגזר מתוכן המשימה ומגבלות הזמן.
ב. תדריך מנתחים - ישור קו אחרון בין שני המנתחים כולל מעבר על תוכנית הניתוח ובחינת תרחישים אפשריים ("מקרים ותגובות"), נקודות תורפה בטיחותיות (נת"בים) וחלוקת התפקידים בצוות.
ג. תדריך חדר ניתוח – תהליך משלים ל TIME OUT. המנתח מציג את שלבי הניתוח ונותן דגשים בפני צוות חדר הניתוח.

מבני תקשורת במהלך ביצוע משימה
א. מרא"ה – שיטה למסירת מידע חיוני ותמציתי לצורך קבלת החלטות. מרא"ה כוללת התייחסות למצב הרפואי, הרקע של המטופל, אומדן המגמה והמלצה להמשך טיפול (מוכרת בעולם ניהול הסיכונים כ SBAR).
ב. חיתוך מצב – התכנסות יעודית לצורך קבלת תמונה, שיתוף ידע וקבלת החלטות.
ג. תימלול – "דיבור לחדר", טכניקה של תיאור הפעולה בקול רם על-מנת ליצור מודעות מצבית משותפת.

מבני תקשורת אחרי משימה – תחקיר
א. "ישיבת דגלונים" – ניתוח מקרים לצורך למידה מבוסס על דגלוני טריגר טול (trigger tool, כלי עבודה מקובל בעולם ניהול סיכונים).
ב. פורום רופאים מיילדות – פורום חודשי לניתוח סוגיות מקצועיות ויחסי צוות בממשק רופאים-סיעוד.
ג. "שיתוף" – התכנסות צוות אחיות לסיכום משמרת תוך התייחסות לנושא מקצועי הזוכה להדגשה. מתאים במיוחד לצוותים בתהליכי אקרדיטציה.

ארגון לומד - ארגון שמתקיים בו מעגל קבוע של תדריך, ביצוע משימה, תחקור, הפקת לקחים, הטמעת המסקנות בשגרת הפעילות וחוזר חלילה. מרבית הצוותים הרפואיים במערכת בריאות מודרנית עובדים בעומס כבד. כתוצאה מכך עיקר הזמן מושקע בביצוע משימות ומעט מדי זמן נותר ללמידה - תדריך לפני ותחקיר אחרי. פסיפס מסייעת לצוותים רפואיים להתמקד ב"חשוב" ולא רק ב"דחוף", ומוודאת שיתקיים בארגון בריאות מעגל למידה שלם.